چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي

چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي

20,000 20,000 تومان
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي
چيپس سيب زميني خلالي نمکي تاپياس 160 گرمي