مرتب سازی :

%5 بستني وانيلي با روکش توت فرنگي پاندا 58 گرمي
%5 بستني وانيلي با روکش توت فرنگي پاندا 58 گرمي
4,750 5,000 تومان

بستني وانيلي با روکش توت فرنگي پاندا 58 گرمي

%5 بستني ليواني زعفراني پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان
%5 بستني ليواني زعفراني پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان

بستني ليواني زعفراني پاندا 58 گرمي

%5 بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي
%5 بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي
9,500 10,000 تومان

بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي

%5 بستني وانيلي با سس ميوه اي پاندا 115 گرمي
14,250 15,000 تومان
%5 بستني وانيلي با سس ميوه اي پاندا 115 گرمي
14,250 15,000 تومان

بستني وانيلي با سس ميوه اي پاندا 115 گرمي

%3 بستني يخي با پوره توت فرنگي،شاتوت و تمشک فروتار پاندا 65 گرمي
2,910 3,000 تومان

بستني يخي با پوره توت فرنگي،شاتوت و تمشک فروتار پاندا 65 گرمي

%5 بستني وانيلي با روکش موزي پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان
%5 بستني وانيلي با روکش موزي پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان

بستني وانيلي با روکش موزي پاندا 58 گرمي

%5 بستني ميلکي فروتاره انبه پاندا 75 گرمي
4,750 5,000 تومان
%5 بستني ميلکي فروتاره انبه پاندا 75 گرمي
4,750 5,000 تومان

بستني ميلکي فروتاره انبه پاندا 75 گرمي

%3 بستني يخي موشکي با پالپ پرتقال پاندا 65 گرمي
%3 بستني يخي موشکي با پالپ پرتقال پاندا 65 گرمي
2,910 3,000 تومان

بستني يخي موشکي با پالپ پرتقال پاندا 65 گرمي

%5 بستني ليواني وانيلي پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان
%5 بستني ليواني وانيلي پاندا 58 گرمي
3,800 4,000 تومان

بستني ليواني وانيلي پاندا 58 گرمي

%5 بستني بيسکورول پاندا 55 گرمي
6,650 7,000 تومان
%5 بستني بيسکورول پاندا 55 گرمي
6,650 7,000 تومان

بستني بيسکورول پاندا 55 گرمي

%5 بستني ليتري کاکائويي پاندا، 1ليتري
23,750 25,000 تومان
%5 بستني ليتري کاکائويي پاندا، 1ليتري
23,750 25,000 تومان

بستني ليتري کاکائويي پاندا، 1ليتري

%5 بستني ليتري وانيلي پاندا، 1ليتري
38,000 40,000 تومان
%5 بستني ليتري وانيلي پاندا، 1ليتري
38,000 40,000 تومان

بستني ليتري وانيلي پاندا، 1ليتري