مرتب سازی :

%11 خرما کبکاب درجه يک برکات جنوب 1250 گرمي
66,675 75,000 تومان
%11 خرما کبکاب درجه يک برکات جنوب 1250 گرمي
66,675 75,000 تومان

خرما کبکاب درجه يک برکات جنوب 1250 گرمي

%14 خرما خاسويي احمدي 1000گرمي
59,904 69,900 تومان
%14 خرما خاسويي احمدي 1000گرمي
59,904 69,900 تومان

خرما خاسويي احمدي 1000گرمي

%7 خرماي ربي ممتاز سراوان 500 گرمي
38,976 42,000 تومان
%7 خرماي ربي ممتاز سراوان 500 گرمي
38,976 42,000 تومان

خرماي ربي ممتاز سراوان 500 گرمي

%12 خرما زاهدي محک 400 گرمي
29,988 34,000 تومان
%12 خرما زاهدي محک 400 گرمي
29,988 34,000 تومان

خرما زاهدي محک 400 گرمي

%11 خرما پيارم محک 400 گرمي
97,900 110,000 تومان
%11 خرما پيارم محک 400 گرمي
97,900 110,000 تومان

خرما پيارم محک 400 گرمي

%10 خرما رطب مضافتي فاميلا 750 گرمي
59,940 66,600 تومان
%10 خرما رطب مضافتي فاميلا 750 گرمي
59,940 66,600 تومان

خرما رطب مضافتي فاميلا 750 گرمي

%12 خرماي کبکاب فاميلا 600 گرمي
29,304 33,300 تومان
%12 خرماي کبکاب فاميلا 600 گرمي
29,304 33,300 تومان

خرماي کبکاب فاميلا 600 گرمي

%4 خرماي کبکاب لاکي پت 1200گرمي
57,600 60,000 تومان
%4 خرماي کبکاب لاکي پت 1200گرمي
57,600 60,000 تومان

خرماي کبکاب لاکي پت 1200گرمي

%17 خرماي کبکاب صادراتي تک موسوي 950 گرمي
34,860 42,000 تومان
%17 خرماي کبکاب صادراتي تک موسوي 950 گرمي
34,860 42,000 تومان

خرماي کبکاب صادراتي تک موسوي 950 گرمي

%12 خرماي کبکاب فاميلا 1300 گرمي
58,608 66,600 تومان
%12 خرماي کبکاب فاميلا 1300 گرمي
58,608 66,600 تومان

خرماي کبکاب فاميلا 1300 گرمي

%12 خرما خشک درجه 1
48,840 55,500 تومان
%12 خرما خشک درجه 1
48,840 55,500 تومان

خرما خشک درجه 1

%23 خرما فشرده درجه 1
29,876 38,800 تومان
%23 خرما فشرده درجه 1
29,876 38,800 تومان

خرما فشرده درجه 1