مرتب سازی :

%13 نخودچي اعلاء
77,700 88,800 تومان
%13 نخودچي اعلاء
77,700 88,800 تومان

نخودچي اعلاء

%10 مغز فندق اعلا صادراتي
%10 مغز فندق اعلا صادراتي
ناموجود

مغز فندق اعلا صادراتي

%14 پسته فندقي اعلاء
285,048 333,000 تومان
%14 پسته فندقي اعلاء
285,048 333,000 تومان

پسته فندقي اعلاء

%15 آجيل اعلاء
255,047 299,000 تومان
%15 آجيل اعلاء
255,047 299,000 تومان

آجيل اعلاء

179,900 179,900 تومان
179,900 179,900 تومان

تخمه کدو دو آتيشه درجه 1

%16 چهار مغز
ناموجود
%16 چهار مغز
ناموجود

چهار مغز

%10 تخمه ژاپني اعلا
198,000 220,000 تومان
%10 تخمه ژاپني اعلا
198,000 220,000 تومان

تخمه ژاپني اعلا

%9 انجير خشک درجه 1
289,971 319,000 تومان
%9 انجير خشک درجه 1
289,971 319,000 تومان

انجير خشک درجه 1

%8 بادام درختي شور اعلا
319,684 349,000 تومان
%8 بادام درختي شور اعلا
319,684 349,000 تومان

بادام درختي شور اعلا

%17 گردو درجه 1
249,665 299,000 تومان
%17 گردو درجه 1
249,665 299,000 تومان

گردو درجه 1

%9 بادام منقا درجه 1
289,971 319,000 تومان
%9 بادام منقا درجه 1
289,971 319,000 تومان

بادام منقا

%5 چهار مغز اعلاء
369,550 389,000 تومان
%5 چهار مغز اعلاء
369,550 389,000 تومان

چهار مغز اعلاء