مرتب سازی :

%2 نوقا و کارامل با مغز پسته و روکش شکلات شيري ناني 40 گرمي
ناموجود

نوقا و کارامل با مغز پسته و روکش شکلات شيري ناني 40 گرمي

%5 نوقا و کارامل با بادام زميني و روکش شکلات شيري وينر شيرين عسل 40 گرمي
3,800 4,000 تومان

نوقا و کارامل با بادام زميني و روکش شکلات شيري وينر شيرين عسل 40 گرمي

%25 آبنبات جرقه اي با طعم کولا لپ لپ 2 گرمي
1,500 2,000 تومان
%25 آبنبات جرقه اي با طعم کولا لپ لپ 2 گرمي
1,500 2,000 تومان

آبنبات جرقه اي با طعم کولا لپ لپ 2 گرمي

%22 آبنبات جرقه اي  لپ لپ 5گرمي
3,042 3,900 تومان
%22 آبنبات جرقه اي  لپ لپ 5گرمي
3,042 3,900 تومان

آبنبات جرقه اي لپ لپ 5گرمي

%7 شکلات دارک 78% چيچک 1000 گرمي
%7 شکلات دارک 78% چيچک 1000 گرمي
ناموجود

شکلات دارک 78% چيچک 1000 گرمي

%2 فراورده غلات با تزئين فراورده کاکائويي ناني شيرين عسل 25 گرمي
2,940 3,000 تومان

فراورده غلات با تزئين فراورده کاکائويي ناني شيرين عسل 25 گرمي

%5 شکلات مغزدار تخم مرغي تيدو شيرين عسل 1000 گرمي
ناموجود

شکلات مغزدار تخم مرغي تيدو شيرين عسل 1000 گرمي

%12 نان مخروطي سوربون
2,552 2,900 تومان
%12 نان مخروطي سوربون
2,552 2,900 تومان

نان مخروطي سوربون

%5 شکلات تافيس شونيز 1000 گرمي
%5 شکلات تافيس شونيز 1000 گرمي
ناموجود

شکلات تافيس شونيز 1000 گرمي

%6 شکلات کادويي قافلانکوه گلناز 270 گرمي
59,968 64,000 تومان
%6 شکلات کادويي قافلانکوه گلناز 270 گرمي
59,968 64,000 تومان

شکلات کادويي قافلانکوه گلناز 270 گرمي

%6 دراژه کاکائويي سنگي قافلانکوه 100 گرمي
23,475 25,000 تومان
%6 دراژه کاکائويي سنگي قافلانکوه 100 گرمي
23,475 25,000 تومان

دراژه کاکائويي سنگي قافلانکوه 100 گرمي

%7 دراژه سنگي سطلي 180 گرمي
27,990 30,000 تومان
%7 دراژه سنگي سطلي 180 گرمي
27,990 30,000 تومان

دراژه سنگي سطلي 180 گرمي