مرتب سازی :

%8 دوغ با سبزي نعنا بدون گاز پگاه 1500 گرمي
24,840 27,000 تومان
%8 دوغ با سبزي نعنا بدون گاز پگاه 1500 گرمي
24,840 27,000 تومان

دوغ با سبزي نعنا بدون گاز پگاه 1500 گرمي

%10 دوغ ساده ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
24,750 27,500 تومان
%10 دوغ ساده ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
24,750 27,500 تومان

دوغ ساده ميلکوم ميهن 1.5 ليتري

%18 دوغ بدون گاز دامداران 250 ميلي ليتري
4,018 4,900 تومان
%18 دوغ بدون گاز دامداران 250 ميلي ليتري
4,018 4,900 تومان

دوغ بدون گاز دامداران 250 ميلي ليتري

10,000 10,000 تومان

دوغ گرماديده و بدون گاز با طعم نعنا 320 ميلي ليتري

ناموجود

دوغ سير و خيار کاله 1500 ميلي ليتري

%4 دوغ گازدار آبعلي شيشه اي  250 ميلي ليتري
8,198 8,539 تومان
%4 دوغ گازدار آبعلي شيشه اي  250 ميلي ليتري
8,198 8,539 تومان

دوغ گازدار آبعلي شيشه اي 250 ميلي ليتري

16,000 16,000 تومان
16,000 16,000 تومان

دوغ پونه بدون گاز دامداران 1.5 ليتري

16,000 16,000 تومان
16,000 16,000 تومان

دوغ بدون گاز نعناع دامداران 1.5 ليتري

19,500 19,500 تومان
19,500 19,500 تومان

دوغ بدون گاز ويتامين d3 گدوک 1.4 ليتري

14,000 14,000 تومان
14,000 14,000 تومان

دوغ آبعلي 1 ليتري

%10 دوغ کوهي گرما ديده بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
%10 دوغ کوهي گرما ديده بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
24,750 27,500 تومان

دوغ کوهي گرما ديده بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري

%10 دوغ ترش  بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
26,100 29,000 تومان
%10 دوغ ترش  بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري
26,100 29,000 تومان

دوغ ترش بدون گاز ميلکوم ميهن 1.5 ليتري