مرتب سازی :

%10 دستگاه پشه کش برقي + 10 عدد قرص تارمار
ناموجود

دستگاه پشه کش برقي + 10 عدد قرص تارمار

%18 چسب همه کاره رازي 50 ميلي ليتري
11,070 13,500 تومان
%18 چسب همه کاره رازي 50 ميلي ليتري
11,070 13,500 تومان

چسب همه کاره رازي 50 ميلي ليتري

%15 چسب همه کاره رازي 100 ميلي ليتري
25,564 29,900 تومان
%15 چسب همه کاره رازي 100 ميلي ليتري
25,564 29,900 تومان

چسب همه کاره رازي 100 ميلي ليتري

%46 چسب موش کش صامو پرشين سبز
%46 چسب موش کش صامو پرشين سبز
ناموجود

چسب موش کش صامو پرشين سبز

%16 چسب چوب وينول رازي 50 ميلي ليتري
ناموجود

چسب چوب وينول رازي 50 ميلي ليتري

%16 چسب آهن رازي 50 ميلي ليتري
7,896 9,400 تومان
%16 چسب آهن رازي 50 ميلي ليتري
7,896 9,400 تومان

چسب آهن رازي 50 ميلي ليتري

%21 چسب 1.2.3 راکت 100 ميلي  ليتري
%21 چسب 1.2.3 راکت 100 ميلي  ليتري
ناموجود

چسب 1.2.3 راکت 100 ميلي ليتري

14,950 14,950 تومان

پودر نابودکننده حشرات خزنده تارومار 100 گرمي

%20 پودر حشره و سوسک کش آرامش 120 گرمي
ناموجود

پودر حشره و سوسک کش آرامش 120 گرمي

%16 باطري نيم قلم 2عددي OSEL
10,080 12,000 تومان
%16 باطري نيم قلم 2عددي OSEL
10,080 12,000 تومان

باطري نيم قلم 2عددي OSEL

%9 باطري قلمي 2عددي OSEL
10,010 11,000 تومان
%9 باطري قلمي 2عددي OSEL
10,010 11,000 تومان

باطري قلمي 2عددي OSEL

%21 باتري قلمي يوروسل مدل extra heavy duty بسته دو عددي
%21 باتري قلمي يوروسل مدل extra heavy duty بسته دو عددي
10,981 13,900 تومان

باطري قلمي 2عددي EUROCELL