بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي

9,500 10,000 تومان
بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي
بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي
بستني شکلاتي با سس کارامل و تکه هاي قندق پاندا 70 گرمي